Zondag 12 mei besteedde Vroege Vogels aandacht aan ons project over kippengeluk.

Wij ontwikkelen een geluksmeter voor kippen. De geluiden van positief welzijn in de stallen worden door dit systeem omgezet in een getal. Hierdoor kunnen pluimveehouders zelf de mate van positief welzijn van hun kippen aflezen afhankelijk van de geluiden die de kippen in hun stallen maken.

Het ‘gelukscijfer’ of percentage van geluksgeluiden wordt een hulpmiddel voor objectieve feedback bij het nemen van maatregelen en het aanbieden van voorzieningen  om gericht dieren positieve ervaringen aan te bieden. Dit daagt veehouders uit in hun vakmanschap; het zet aan tot creativiteit in het verbeteren van het welzijn van hun dieren.

Luister hier naar het item.