Vakbond voor Dieren

De Vakbond voor Dieren vertegenwoordigt de dierlijke werknemers in de dierhouderij. Dieren die een product of een dienst leveren aan hun werkgever, die (bijna) altijd ook hun eigenaar is. Werkende dieren die een (financiële) toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf waar zij werken en wonen. Dit zijn bijvoorbeeld legkippen, melkkoeien en vleesvarkens. Maar ook bijen, politiehonden en manegepaarden zijn werkende dieren.

Doelstelling

Wij streven naar (erkenning en) het verbeteren van arbeidsomstandigheden van werkende dieren in de commerciële dierhouderij door het toekennen van (een vorm van) arbeidsrechten voor werkende dieren. Dieren zijn levende wezens met gevoel en zijn heel goed in staat om hun stem te laten horen. Je moet alleen wel naar ze luisteren. Daarom werken wij ook aan het verbeteren van de communicatie tussen werkgever en werknemer.

Slapende biggen - Vakbond voor Dieren
Dierenvakbond

Dilemma

Bijna alle werkende dieren sterven een onnatuurlijke dood. Soms omdat ze niet meer in staat zijn om hun werk te doen, zoals een manegepaard. Soms omdat ze te weinig produceren, zoals koeien die niet genoeg melk meer geven, of legkippen die over de top van hun productiepiek zijn. In andere gevallen is de dood van het dier noodzakelijk voor het product zelf. Vleeskuikens en vleesvarkens leveren hun werkgever pas hun eindproduct in het slachthuis. De Vakbond voor Dieren realiseert zich dat dit gegeven in de huidige samenleving nog breed geaccepteerd is.  Dat wil niet zeggen dat we hier achter staan. We beschouwen het (vooralsnog) als een gegeven. Zolang dat zo is willen wij de werkzame periode voor het dier zo goed en natuurlijk mogelijk laten verlopen. Daarom werken wij wel samen met boeren en andere dierhouders die hun werkende dieren op een gegeven moment dood laten maken. Daarnaast onderschrijven wij het werk van organisaties die streven naar een plantaardige samenleving.

Koe

Over Vakbond voor Dieren

De Vakbond voor Dieren vertegenwoordigt de dierlijke werknemers in de dierhouderij. Dieren die een product of een dienst leveren aan hun werkgever, die...

Varken

Werkende dieren

Dieren die een (financiële) toegevoegde waarde leveren voor hun werkgever/eigenaar zijn werkende dieren. Werkende dieren vind je overal.

Kip

Communicatie met dieren

Dieren kunnen heel goed communiceren. Iedereen die rondom dieren leeft weet dit. Ze laten het weten als ze honger hebben, naar buiten willen of pijn ervaren.

Vis

Wetgeving en onderzoek

Dieren zijn op verschillende plekken in de wet beschermd. In de Wet dieren zijn eisen gesteld aan de manier waarop verschillende diersoorten gehouden mogen worden.