Dieren die een (financiële) toegevoegde waarde leveren voor hun werkgever/eigenaar zijn werkende dieren.

Soorten arbeid

Werkende dieren vind je overal. De Vakbond beperkt zich tot gehouden dieren. Wilde dieren die bijdragen aan het instandhouden van de biodiversiteit leveren weliswaar een ecosysteemdienst maar hebben geen eigenaar die ze daartoe aanzet.

Zij vallen buiten onze achterban. Bijen daarentegen, die gehouden worden, verzorgd en naast het produceren van honing ook bloemen bestuiven zijn wel onderdeel van onze achterban. Alle dieren die een product of een dienst leveren ten gunste van de eigenaar zijn werkende dieren.

Producten die werkende dieren leveren zijn bijvoorbeeld melk, eieren en vlees. Diensten die zij leveren zijn bijvoorbeeld veiligheid, zorg en assistentie. Denk aan legkippen, vleeskuikens, melkkoeien, bijen, manegepaarden, politiehonden, etc.

 

Arbeidsrechten 

Werkende dieren hebben recht op een veilige werk- en leefomgeving. Op frisse lucht en een schone, brandveilige stal. Omdat hun privé- en werkende leven samenkomt, hebben ze ook recht op een familieleven. Moeders en kinderen moeten zo lang mogelijk samen kunnen opgroeien en intergenerationele stalsamenstellingen worden nagestreefd. De maximale productie van een dier moet worden gelimiteerd en aangepast aan de natuurlijke productie van het dier. 

Zeug met Biggen
Koe

Over Vakbond voor Dieren

De Vakbond voor Dieren vertegenwoordigt de dierlijke werknemers in de dierhouderij. Dieren die een product of een dienst leveren aan hun werkgever, die...

Varken

Werkende dieren

Dieren die een (financiële) toegevoegde waarde leveren voor hun werkgever/eigenaar zijn werkende dieren. Werkende dieren vind je overal.

Kip

Communicatie met dieren

Dieren kunnen heel goed communiceren. Iedereen die rondom dieren leeft weet dit. Ze laten het weten als ze honger hebben, naar buiten willen of pijn ervaren.

Vis

Wetgeving en onderzoek

Dieren zijn op verschillende plekken in de wet beschermd. In de Wet dieren zijn eisen gesteld aan de manier waarop verschillende diersoorten gehouden mogen worden.