Wij ontwikkelen een geluksmeter voor kippen. De geluiden van positief welzijn in de stallen worden door dit systeem omgezet in een getal. Hierdoor kunnen pluimveehouders zelf de mate van positief welzijn van hun kippen aflezen afhankelijk van de geluiden die de kippen in hun stallen maken.Ā 

Het ā€˜gelukscijferā€™ of percentage van geluksgeluiden wordt een hulpmiddel voor objectieve feedback bij het nemen van maatregelen en het aanbieden van voorzieningenĀ  om gericht dieren positieve ervaringen aan te bieden. Dit daagt veehouders uit in hun vakmanschap; het zet aan tot creativiteit in het verbeteren van het welzijn van hun dieren.

Met behulp van een subsidie van het Landbouw Innovatiefonds Brabant zijn we gestart met een verkennend onderzoek,. Hiervoor zoeken we videos van gelukkige kippen. Heb jij een gelukkige kip? Upload dan hier een filmpje. Zorg dat we de kip goed kunnen horen en de omgeving kunnen zien.Ā 

De video wordt alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet openbaar gemaakt.Ā 

De maximale grootte van het filmpje is 50MB.

Zeug met Biggen
Koe

Over Vakbond voor Dieren

De Vakbond voor Dieren vertegenwoordigt de dierlijke werknemers in de dierhouderij. Dieren die een product of een dienst leveren aan hun werkgever, die...

Varken

Werkende dieren

Dieren die een (financiƫle) toegevoegde waarde leveren voor hun werkgever/eigenaar zijn werkende dieren. Werkende dieren vind je overal.

Kip

Communicatie met dieren

Dieren kunnen heel goed communiceren. Iedereen die rondom dieren leeft weet dit. Ze laten het weten als ze honger hebben, naar buiten willen of pijn ervaren.

Vis

Wetgeving en onderzoek

Dieren zijn op verschillende plekken in de wet beschermd. In de Wet dieren zijn eisen gesteld aan de manier waarop verschillende diersoorten gehouden mogen worden.