Onderzoek op een melkveebedrijf in Frankrijk⁠ laat zien dat koeien heel goed begrijpen wat van ze verwacht wordt en hier ook aan mee werken. Ze gaan naar de melkmachine als het tijd is en naar buiten als het moet. Maar, ze weten ook hoe ze samen moeten werken om hun werk te saboteren. Ze blokkeren de ingang van de melkmachine om het werk te vertragen. Ze doen alsof ze bepaalde aanwijzingen van de boer niet begrijpen. Sommige weten zichzelf te verstoppen voor de boer. Ze verzetten zich, collectief tegen het werk dat ze moeten uitvoeren. Ze willen hun eigen keuzes maken, hun vrijheid opeisen om beslissingen te nemen, los van wat een ander hen opgelegd. Om dit te zien is eigenlijk geen wetenschappelijk onderzoek nodig. Iedere melkveehouder kent de trucs die sommige koeien toepassen om onder bepaalde regels uit te komen. Een melkveehouder vertelde me dat hij een koe, die gedoe geeft bij het melken, eerder naar de slacht brengt. De koe die naar achteren schopt als de bekers van de melkmachine op de spenen worden geplaatst, verstoort het bedrijfsproces. Ze kan gevaar opleveren voor degene die de melkmachine bedient, voor zichzelf en voor andere koeien in de stal. Maar de boodschap van de koe is wel helder. Ze wil dit niet. Ze laat luid en duidelijk weten dat ze deze behandeling niet prettig vindt. Uitzoeken waarom deze koe protesteert en hoe je haar pijn of ongemak kan wegnemen is je plicht als je het dier als individu ziet.

Gedragsonderzoek kan inzicht geven in waarom een koe weigert zich te laten melken. Een taalwetenschapper kan meehelpen het geluid van koeien te vertalen en zo onderscheid te maken tussen pijn en stress of angst. Dit kan helpen de oorzaak van het gedrag te ontdekken. Iedere werkgever moet vragen, luisteren, en hier vervolgens naar handelen. Dat is je plicht als werkende dieren het recht op inspraak wordt toegekend. De hoeveelheid wetenschappelijk materiaal dat in meer dan vijftig jaar serieus onderzoek is verzameld ligt hiervoor klaar. We moeten het alleen wel willen zien. Dat is ook gelijk het moeilijkste. We moeten de mening van dieren serieus nemen. We moeten horen, luisteren, onderzoeken en dan ook daadwerkelijk actie ondernemen. Als dieren ons iets vertellen dan kunnen we dat niet naast ons neerleggen. Maar we kunnen niet negeren wat ze zeggen, ook als we de gevolgen van hun wensen niet kunnen overzien. Of als we die gevolgen te groot en te duur vinden.

Voor ons project, gefinancierd door het Barth Misset Fonds brengen we de taal van koeien in beeld. Zodat iedereen die met deze prachtige werkt leert ook daadwerkelijk naar haar luisteren. Dit doen wij samen met taalwetenschapper Leonie Cornips, Caring Farmers, Nathalie de Ridder, Eline Hendriks, Sara Albone en heel veel boeren die graag willen weten wat hun koeien zeggen.