‘We gaan een nieuwe generatie methaanarme runderen fokken’.

Een persbericht van Wageningen Universiteit kondigt aan 5 miljoen euro te hebben ontvangen om aan runderen en melkvee te gaan sleutelen. Want: ‘Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt oplossingen om methaanuitstoot uit de veehouderij te verminderen.’

Hoogleraar Roel Veerkamp: ‘De belangrijke rol die de klassieke fokkerij kan spelen bij het terugdringen van de methaanuitstoot is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Het fokken van dieren is een belangrijke factor, omdat de effecten van genetische verbetering blijvend, cumulatief en relatief goedkoop zijn, als er tenminste een effectief fokprogramma is. Hiervoor is wereldwijde samenwerking nodig’.

Een fokkerij die geen enkel ander doel nastreeft dan het terugdringen van een natuurlijk proces is per definitie geen onderdeel van een dierwaardige veehouderij. Hierin is namelijk opgenomen dat dieren in de veehouderij voldoende mogelijkheden moeten hebben om natuurlijk gedrag te vertonen. Natuurlijke processen in het maagdarmstelsel van runderen vallen hier ook onder.

Wageningen is de wetenschappelijke partner van de overheid bij het vormgeven van de dierwaardige veehouderij. Hoe kan zo’n partner nog geloofwaardig zijn als zij een onderzoek gaat leiden dat in strijd is met de intrinsieke waarde van het dier?

De meest voor de hand liggende en goedkoopste oplossing om de methaanuitstoot wereldwijd te verminderen is simpel, doeltreffend en per direct te behalen: een afname van het aantal dieren. Zullen we ons daar eerst eens op richten?