Vier Caring Farmers gaan samen met de Vakbond voor Dieren afspraken maken over de werkomstandigheden van werkende dieren. Deze afspraken leggen ze vast in een arbeidsovereenkomst die gesloten wordt tussen de boer, de werkgever, en de Vakbond voor Dieren, die als vertegenwoordiger van het dier optreedt. Onderdeel van het opstellen van de CAO is het aangaan en faciliteren van een dialoog tussen werkgever en werknemer over de arbeidsomstandigheden. De CAO’s zijn toekomstgericht en bieden een perspectief voor boer en dier. De mening van dieren wordt gehoord en meegewogen. De uitkomsten hiervan moeten het werkplezier van boer en dier vergroten.

Onze aanpak is vernieuwend, innovatief en gericht op samenwerking tussen boer en dier.

In de toekomstplannen van het ministerie voor een dierwaardige veehouderij, is het belangrijk om uit te gaan van de intrinsieke waarde van het dier. Een arbeidsovereenkomst tussen de boer als werkgever en het dier als werknemer hoort daarbij. Op deze manier wordt het dier als volwaardig onderdeel van de keten beschouwd en mag hier ook vanuit die rol over meepraten.

Voordat we als werkgever en werknemer rond de tafel of in de stal gaan zitten is vooronderzoek nodig. Om dieren goed te kunnen bevragen en horen doen wij een inventarisatie van al het taalonderzoek bij kippen, varkens, koeien en geiten, en van recent dierenwelzijnsonderzoek bij legkippen, fokzeugen, melkkoeien en melkgeiten. Daarnaast kijken wij naar recente communicatie onderzoeken en manieren om communicatie van dieren te vertalen naar mensen.

Het belang van een goede leef en werkomgeving voor boer en dier zal ook positief zijn voor het klimaat. Intensivering van de veehouderij is voor dieren (en boeren) is immers problematisch gebleken, doordat de aantallen dieren gigantisch omhoog zijn geschoten waardoor de vlees-, zuivel – en eierenproductie inmiddels een fors aandeel van de wereldwijde uitstoot veroorzaakt. De Vakbond voor Dieren gelooft dat zodra boeren en dieren met elkaar in overleg gaan, de terugdringing van de intensivering hoog op de agenda zal komen. Positieve veranderingen voor boer en dier moeten altijd ook positief voor het klimaat uitpakken.