Marjolein de Rooij van de Vakbond voor Dieren spreekt in de eerste podcast van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) over het belang van een CAO voor dieren. ‘Werkende dieren hebben, net al menselijke medewerkers recht op een veilige leef- en werkomgeving, zwanger- en ouderschapsverlof en een begrenzing van hun productie. De groeiende kennis over dieren, op het vlak van welzijn, intelligentie en persoonlijkheid maakt dat een andere omgang met dieren noodzakelijk wordt’.

Luister hier naar de podcast:

<