Minister Adema van LNV heeft de opdracht gegeven om sectorbreed te komen tot convenant ‘dierwaardige veehouderij’. De Vakbond voor Dieren sluit aan bij de deeltafels waar per diersoort over een dierwaardige veehouderij wordt gesproken, Het rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden is hierbij het uitgangspunt. Voor de Vakbond zijn de zes arbeidsrechten voor werkende dieren leidend. Marjolein de Rooij neemt namens de Vakbond plaats aan tafel.